Emmaboda

Valfolder     Valsedel     Facebook     Grön Ungdom

Detta vill vi gröna i Emmaboda:

Kärnan i vårt valmanifest utgår från ett folkhälsoperspektiv. Viktiga frågor för MP Emmaboda är solceller, hållbart och långsiktigt byggande och  bevarande av Gula Magasinet, Gula Skola och Vita huset.
 
Vi vill se en ökning av  ekologisk mat från dagens 36 % till 50%  under kommande mandatperiod. Vi vill även se en upphandling av  närproducerade råvaror inom en radie av 10 mil.
 
Vi vill också öka personaltätheten inom äldrevården. Vi har lagt en motion om praktikplatser inom  omsorgen för  arbetslösa  ungdomar och  andra som söker jobb genom att pröva på olika kommunala jobb inom äldreomsorgen. Kommunen har tidigare  ordnat med internutbildning, vilket är fullt möjligt även i  fortsättningen. Vi tycker att det är viktigt att sätta en "guldkant" i tillvaron för våra äldre. Gäller både  arbete inom Hemtjänst och Särskilt boende. Detta kommer att bli till stor fördel för våra  ungdomar, som vill känna sig behövda och kommer i framtiden att minska arbetslösheten.
 
Vidare planeras en ny förskola  att byggas koncentrerat tillsammans med hela skolområdet.  Förskolan tycker vi kan byggas på  södra sidan om järnvägen. I framtiden kommer antalet barn att öka på denna sidan och med denna lösning kommer skoltrafiken i centrala Emmaboda att minska. 
 
Vi tycker också att trafiken är för intensiv i centrum.  Vi kräver  hastighetsbegränsning till 30 km samt förbjuden tomgångskörning.
 

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

E-post Caroline [email protected] - språkrörMax Troendlé - språkrör

Inger Bark Lagergren - lokalpolitiker

0471-134 06; 070-869 78 00

 

 

Miljöpartiet Emmaboda

Kontakt