Livskvalitet på äldre dagar

Eskilstunaborna ska kunna leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt, så länge som möjligt.

Miljöpartiet vill

  • Förbättra arbetsmiljön för de anställda i äldreomsorgen, för att på så sätt öka kvaliteten i omsorgen.
  • Förbättra rutinerna för läkemedelsgenomgångar hos äldre för en mer individanpassad och sund läkemedelsanvändning.
  • Starta ett äldreteam där kommun och landsting samarbetar för att ge de äldre ökad trygghet i hemmet.

Den som behöver hjälp ska kunna känna sig trygg med äldreomsorgen. Idag äventyras dock kvaliteten i omsorgen av personalbrist och en hög sjukfrånvaro bland de anställda. Vi vill öka resurserna så att både anställda och äldre ska trivas och behålla hälsan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: