Arbetsmarknadspolitik för framtidstro och social hållbarhet

Lyssna

Egen försörjning bidrar till trygghet och en känsla av sammanhang för individen och därmed en vinst för hela samhället.

Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina egna förutsättningar kunna utbilda, fortbilda och omskola sig, i relation till arbetsmarknadens efterfrågan.  Därför vill vi satsa resurser på nya företag med klimatsmarta idéer och lösningar samt ge stöd till ungdomars företagsamhet.

Vi vill

- att anställda ska kunna välja sysselsättningsgrad.

- skapa varaktiga jobbtorg i stadsdelar där de boende kan finna väg till jobb, praktik och studier.

- att kommunen ska använda sig av anonymiserade ansökningar vid anställningsförfarandet för att eliminera risker för diskriminering.

- utveckla öppna mötesplatser i stadsdelarna där människor kan träffas över de etniska, kulturella och religiösa gränserna, och där kommunen har anställda närvarande.

- individanpassa SFI (svenska för invandrare) så att nyanlända med akademisk bakgrund kan läsa svenska på högskolan.

- starta ett språkcenter.

- att kommunen tillsammans med Mälardalens högskola skapar en inriktning på lärarprogrammet för modersmålslärare.

- att kommunen tillsammans med IdéLab och Munktell Science Park arbetar för att stimulera innovation och entreprenörskap bland studenter och medborgare.

- att kommunen tillsammans med Polisen och det civila samhället ordnar aktiviteter för att stärka tryggheten, motverka den organiserade brottsligheten och för att stoppa narkotikaförsäljningen till våra barn och ungdomar.

- bygga ut möjligheter till vuxenstudier.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: