Mer resurser till skola och förskola

För att ge barn och unga den kunskap de behöver för framtiden måste alla barns och elevers behov bli sedda och tillgodosedda.

Miljöpartiet vill

  • Öka resurserna till skolan och förskolan – både det generella stödet och det särskilda tilläggsbeloppet för elever med särskilda behov.
  • Sätta ett tak för storleken på barngrupperna på förskolorna och ta fram riktlinjer för storleken på förskoleklasserna i linje med Skolverkets rekommendationer.
  • Stärka elevhälsan genom god tillgång till kurator, sjuksköterska, socionom och psykolog.

Vi vill satsa på en skola och förskola där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. En skola som bygger på tidiga insatser, bättre villkor för såväl lärarna som övrig skolpersonal och ökad jämlikhet mellan skolorna. Grunden för trygga barn läggs redan på förskolan, och då kan inte barngrupperna vara för stora.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: