Bra skolmiljö och tid för lärande

Lyssna

För att våra barn och ungdomar ska utvecklas utifrån sina förutsättningar behöver de tid med kunniga och engagerade lärare. Vi vill att det ska finnas tillit till lärarnas kompetens och elevernas förmåga att utvecklas.

Skola och förskola ska vara en trygg miljö för både elever och personal. Våld och mobbning ska motverkas. Alla ska arbeta för respekt och förståelse mellan olika kulturer samt sträva efter jämställdhet.

Vi vill

- att all skolmat ska vara ekologisk 2018.

- att elevers läsförmåga prioriteras i förskolan och i lågstadiet.

- att fler speciallärare, specialpedagoger och övrig personal anställs i skolan.

- att elevinflytande och stöd till elevers organisering ökar.

- att administrationen för lärare minskar.

- att alla elever ska ha tillgång till bibliotek med fackutbildad bibliotekarie.

- att all bedömning syftar till att främja elevens lust till lärande och kunskapsutveckling.

- att landsbygdsskolor värnas och ses som en del i att stärka bygderna runt om i kommunen.

- stärka personaltätheten inom förskola, grundskola, särskola och gymnasiet.

- att den allmänna förskoletiden ökar från 15 till 25 timmar i veckan.

- att skollokalerna ska främja en god pedagogisk verksamhet.

- att alla elever har god tillgång till kurator och skolsköterska.

- att all skolverksamhet främjar lika möjligheter för flickor och pojkar.

- sträva efter att personalen i förskolan har jämn könsfördelning.

- att alla elever ska fullfölja gymnasiestudierna.

- att skolverksamheten utformas på ett ekologiskt hållbart sätt där eleverna får kunskap och engagemang kring hållbarhetsfrågor.

- bygga gröna skolgårdar som inrymmer miljöer för lek, idrott, avkoppling och odling.

- att möten mellan generationer uppmuntras inom skolverksamheten.

- att barn och elever ska få modersmålsstöd under förskolan och att kärnämnen i grundskolan kan läras ut på modersmål.

- att naturskolan utvecklas och att alla elever tar del av deras verksamhet.

- öka möjligheten för elever att träffa psykologer vid behov.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: