Bygg Eskilstuna hållbart – socialt, ekonomiskt och ekologiskt

När staden växer har vi chans att bygga den mer hållbar.

Miljöpartiet vill

  • Förtäta staden genom att bygga nya bostäder på t ex gammal industrimark.
  • Bygga bort barriärer mellan stadsdelar och minska bostadssegregationen.
  • Göra Kfast till ett föredöme i fråga om energieffektivisering, sunda och giftfria material samt möjligheter till återvinning, delandeekonomi och hållbart resande för de boende.

Eskilstunaborna blir alltfler och då behövs det byggas många nya bostäder. Det är en chans att bygga staden mer hållbar ur alla dimensioner:

  • socialt, med en blandad bebyggelse där människor med olika bakgrund möts,
  • ekonomiskt, så att även den mer tunn plånbok får någonstans att bo, och
  • ekologiskt, med sunda och resurseffektiva bostäder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: