Energin ska vara förnybar och användas effektivt

Miljöpartiet vill öka takten i omställningen till förnybar energi, samtidigt som vi utnyttjar energieffektiva lösningar för att minska behovet av energi.

Miljöpartiet vill

  • Underlätta för initiativ att bygga ut förnybar energi i kommunen, till exempel vind-, bio- och solkraft.
  • Arbeta aktivt med energieffektivisering i kommunens lokaler och undersöka möjligheten till att installera solcellsanläggningar vid nybyggnation och renoveringar.
  • Utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, som vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer, och ska kunna ge råd om såväl energieffektivisering och förnybar energi som mer energi- och klimatsmarta beteenden.

Kommunen ska vara ett föredöme i sin egen energianvändning, men också underlätta för andra aktörer som vill bygga t ex solceller, vindkraft eller annan förnybar energi. Självklart ska den el och värme kommunen producerar vara hållbar inte bara för klimatet. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: