Vår tids största utmaning

Lyssna

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning samtidigt som energi i olika former behövs för att vårt samhälle ska fungera.

Vi måste komma ifrån det fossila beroendet genom att storsatsa på de förnybara alternativen. På så sätt bidrar vi till vår del av klimatutmaningen samtidigt som vi skapar lokala jobb.

Vi vill

- att Eskilstuna kommun är koldioxidneutral till år 2025.

- att kommunen minskar avfallet, ökar återvinningen, återför näringen och producerar el och värme på ett ekologiskt hållbart sätt.

- verka för att en biogasmack byggs söder om staden.

- att ett nytt kraftvärmeverk byggs i Kjula under förutsättning att näringsåterförsel kan säkras.

- att Eskilstuna verkar för att demonstrationsanläggningar för förnybar energi anläggs.

- att kommunen möjliggör för nya företag och forskare att testa ny teknik i de kommunala verksamheterna.

- att kommunens energirådgivning ska utökas och fungera såväl med information på kommunens hemsidor som aktivt uppsökande med rådgivning om såväl effektivisering som beteendeförändring och alternativa energikällor.

- uppmuntra till satsning på solel för både kommunkoncernen och privata fastighetsägare.

- att Eskilstuna Energi och Miljö ska bygga en större solcellsanläggning som privata fastighetsägare ska kunna köpa andelar av.

- att hushållen får stöd för att minska sin energiförbrukning inom bl a kost, uppvärmning, konsumtion och transporter.

- att kommunen på olika sätt bidrar till mer återbruk och reparation eftersom det är resurssnålt och ger arbetstillfällen.

- att mer gods ska fraktas på järnväg istället för med lastbil och här bör kommunen arbeta aktivt med tågoperatörer och näringsliv för en omställning.

- Eskilstuna flygplats är kostsam och används idag i liten omfattning. Den stora hårdgjorda ytan kan istället användas till solcellspark, företagsetableringar, demonstrationsområde m m.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: