Kunskap ger jobb

Med ny kunskap och kompetens kan fler Eskilstunabor lämna arbetslöshet och möta företagens efterfrågan på arbetskraft.

Miljöpartiet vill

  • Öka antalet platser inom den kommunala vuxenskolan (Komvux) och yrkesutbildningen.
  • Ge fler ungdomar från utsatta socioekonomiska förhållanden möjlighet till feriejobb för att få en första arbetslivserfarenhet som sen kan leda vidare till nya jobbmöjligheter.
  • Särskilt främja utvecklingen av miljöteknikföretag genom en förstärkning av grön produktionsteknisk forskning vid Mälardalens högskola i samverkan mellan högskolan och kommunen.

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Eskilstuna. Idag har många företag svårt att hitta medarbetare med den kompetens de efterfrågar, samtidigt som många Eskilstunabor går arbetslösa. Därför behöver fler arbetslösa få chansen att skaffa sig den kunskap som behövs. Samtidigt behövs också enkla jobb i kommunen som kan vara ett snabbt första steg in på arbetsmarknaden.

Läs också om nyanländas etablering.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: