Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland

Lyssna

Klimatet är en av regeringens mest prioriterade frågor och regeringens arbete har verkligen satt fart på klimatomställningen i Sverige. I det klimatpaket på ungefär 5 miljarder kronor som publicerades den 4e september ingick bland annat satsningar på omställning i hela landet, till exempel laddstolpar och åtgärder för att minska processutsläppen från industrin.

Fossilfritt Sverige: Riksdagen beslutade i somras om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det långsiktiga målet innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Nu fördubblar vi stödet till solel, inför ett bonus-malus- system för nya bilar införs, liksom flygskatt, och vi utökar stödet för att ladda elbilar, både hemma och längs vägarna. Vi avsätter också 350 miljoner till privatpersoners köp av elcyklar, mopeder och motorcyklar. På så sätt kommer stora grupper att kunna få enklare tillgång till eldrivna fordon och lättare kunna välja bort bilresor.

Vi satsar också på:

  • Levande och mer gröna städer samt rensar upp våra hav, bland annat från plast. Om vi inte gör nåt kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

  • Vi ökar vårt klimatbistånd, bland annat genom fonden för de minst utvecklade länderna.    

 

Fler förslag tack vare denna historiska satsning på klimat och miljö är:

✅ Flygskatt

✅ Bättre skydd av skog och natur

✅ Gratis kollektivtrafik på sommarlovet i högstadiet och gymnasiet

✅ Mer pengar till #klimatklivet så att hela landet kan ställa om

✅ Billigare att ladda sin elbil hemma

✅ Mer grönt bränsle i tanken på macken

✅ Ökat klimatbistånd bl.a. till dem som drabbas hårt av klimatförändringarna

✅ Satsning på grönare och mer barnvänliga städer

✅ Industriklivet: regeringssatsning för att få industrin att minska sina utsläpp

✅ Enklare regler för solceller: en halv miljard till 2018

✅ Bonus-malus-system för nya bilar fr.o.m. 1 juli 2018

✅ Premie för elfordon för privatpersoner: upp till 10 000 kr för den som vill transportera sig klimatsmart

✅ Nattågen fortsätter gå

✅ Momssänkning för naturguider

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: