Tre förslag för en tryggare skolmiljö

Lyssna

För att komma tillrätta med våld och hot i skolan samt alldeles för stora barngrupper i förskolan presenterar Miljöpartiet idag tre förslag för en tryggare skolmiljö.

Våld och hot är sedan ett par år tillbaka återkommande inslag i flera av Eskilstunas grundskolor. Att polis och väktare vid ett flertal tillfällen kallats in för att garantera säkerheten visar hur allvarliga problemen är. Och att incidenterna dessvärre fortsätter att upprepa sig visar att skolorna haft svårt att hantera den uppkomna situationen.

Problemen hänger samman med en utveckling där vårt samhälle ställts inför ökade utmaningar: barn och unga med psykisk ohälsa ökar, ökande ekonomiska klyftor och segregationen på bostadsmarknaden. Vår stad växer, skollokalerna är överfulla och det råder stor brist på behöriga pedagoger.

Vi förstår att skolpersonalen dagligen kämpar med dessa problem och gör allt de förmår för att våra barn ska må bra. Men vi måste från politiskt håll måste ta vårt ansvar och se om inte också vi kan göra mer för att stödja verksamheten. Våld, hot och polisnärvaro får inte tillhöra barns eller skolpersonalens normala vardag. De ska kunna koncentrera sig på sina studieuppgifter i lugn och ro utan att störas av slagsmål på skolgårdarna.

Vi har under året tagit del av alarmerande uppgifter rörande situationen i förskolan. Vi har träffat personal från flera förskolor och talat med lokala representanter från Förskole-upproret. Vår samlade bild är att situationen på ett flertal förskolor är ohållbar och att det också har fått fortgå under en längre tid. Vad värre är, ansvarig nämnd förses med skönmålade siffror och statistik som inte ger en korrekt bild av hur verksamheten i realiteten bedrivs.

Våra ansvariga politiker kan inte vänta på att situationen eskalerar eller att något ännu värre inträffar, innan tillräckliga åtgärder sätts in. Miljöpartiet föreslår därför ett brett paket med lösningar för att vända utvecklingen. Får vi förtroende att sitta i majoritet efter valet kommer vi att driva följande förslag:

1. Inför en lokal skolkommission 

Skolan i Eskilstuna behöver en omstart och en långsiktig strategi. Vi vill öka samverkan för skolorna i Eskilstuna genom att tillsätta en skolkommission som ska ha fritt mandat att komma med förslag gällande allt som rör skolorna och förskolorna. Vi ser gärna att följande ingår:

1. Lärarprofessionen, representerade av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Skolledarna

2. Förskoleupproret

3. Polisen, i våldsförbyggande och rådgivande arbete

4. Representanter från lärarutbildningen på MDH, för åsikter och inspel om hur Eskilstuna ska bli en attraktiv stad att arbeta som lärare i 

5. Elevkårsrepresentanter för ett elevperspektiv

6. Socialtjänsten, i rådgivande arbete

Kommissionen ska arbeta för att kontinuerligt samverka för en bättre skola i Eskilstuna tillsammans med politiker i barn- och utbildningsnämnden.

2. Arbeta för att Fryshuset etablerar sig i Eskilstuna

Fryshuset är en stiftelse med stor trovärdighet och förtroende i att få ungdomar engagerade och välja en icke-kriminell livsstil. Vår bedömning är att det behövs en extern aktör med lång erfarenhet som kan erbjuda ungdomar en meningsfull fritid och motverka ungdomskriminalitet. Lyckade etableringar har skett i exempelvis Borlänge och Husby. Vi vill därför direkt i höst etablera en kontakt med Fryshuset samt med Lugna Gatan, som är en del av Fryshuset och arbetar med kontaktskapande med unga som befinner sig ute i städerna under nätterna.

3. Inför ett max-tak för grupper i förskolan

Det senaste året har det kommit rapporter om att det förekommer onormalt stora grupper i Eskilstunas förskolor och att antal barn per pedagog är för stort. Lagom stora grupper med tillräcklig bemanning är nödvändig för att garantera en god studiemiljö. Barnens sociala utveckling och studieförmåga grundläggs redan i förskolan. Då ska barnen lära sig att lyssna, arbeta med uppgifter enskilt eller i grupp, samt att respektera sina skolkamrater och pedagoger. För att kunna främja lyckade studieresultat vill Miljöpartiet utreda möjligheten att införa ett maxtak för hur stora förskolorna får bli. Detsamma ska gälla för personaltätheten på avdelningarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: