Kultur till glädje för alla

Kultur kan ge oss många njutbara upplevelser men också spännande möten och nya tankar.

Miljöpartiet vill

  • Införa en kulturvecka för barn och ungdomar där de får ta del av olika kulturformer, också sådana de annars inte möter.
  • Bevara och utveckla Fristadsreservatet.
  • Stärka folkbildningen genom att satsa mer på studieförbunden.

Kultur ska finnas där människor finns. Även den som inte kommer från ett hem med rik kulturkonsumtion, inte minst ska barn och unga från mindre priviligierade förhållanden, ska kunna ta del av olika kulturformer. Liksom kulturen i stort fyller folkbildningen en viktig roll för att skapa möten mellan människor och samtal som hjälper oss att möta de förändringar vårt samhälle står inför.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: