Nya möjligheter för landsbygden

Den gröna omställningen innebär många nya möjligheter för landsbygden.

Miljöpartiet vill

  • Stimulera företagande på landsbygden genom att främja och delta i samarbete kring att öka landsbygdens attraktivitet.
  • Värna landsbygdsskolor, bokbuss, deltidsbrandkår och andra servicefunktioner som har stor betydelse för landsbygden.
  • Underlätta för lokala bönder att leverera till kommunen genom delade upphandlingar där mindre aktörer kan delta och genom att inte köpa in produkter som framställts under förhållanden som inte skulle vara tillåtna i Sverige.

I takt med att Eskilstuna ställer om till fossilfritt får landsbygden en allt viktigare roll som producent såväl av livsmedel som inte rest kors och tvärs över jorden som av förnybar energi från bl a sol, vind och restprodukter från jord- och skogsbruk. Då behöver vi värna hållbara förutsättningar för att leva och verka på landsbygden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: