Lika rättigheter och möjligheter oavsett vilka vi är

Alla Eskilstunabor ska ha makten och friheten att forma sina liv efter eget huvud, utan att begränsas av vilka vi är.

Miljöpartiet vill

  • Att skolor och förskolor ska jobba med genusmedveten och normkritisk pedagogik.
  • Att kommunens medarbetare ska utbildas i hbtq-kompetens för ett garantera ett bra bemötande.
  • Att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får det stöd de har rätt till i skolan genom att återställa det särskilda tilläggsbelopp för detta som de styrande partierna skurit ned.

Oavsett var vi kommer ifrån, vilket kön vi identifierar oss med, vem vi älskar eller vad vi tror på, och oavsett hur gamla vi är och hur våra kroppar ser ut och fungerar, ska detta inte tillåtas begränsa oss i våra livsval. Vi vill inte bara motverka bristande tillgänglighet och uppenbar diskriminering, såsom olika lön efter kön, utan också luckra upp de normer som pressar in oss i trånga fack och som ger vissa grupper privilegier på bekostnad av andra.

Läs också om nyanländas etablering.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: