En frisk miljö som ger livskvalitet

Eskilstunaborna har rätt till en frisk miljö – det är en fråga om livskvalitet.

Miljöpartiet vill

  • Göra Eskilstunaån badbar även i stadens centrala delar genom att begränsa föroreningarna vid källan samt ta bort vandringshinder för vattenlevande organismer.
  • Fasa ut material med farliga ämnen från samtliga förskolor och skolor.
  • Miljöanpassa kommunens upphandling, både genom att ställa miljökrav på nya produkter och genom att noga överväga resurseffektiva lösningar som att reparera, återanvända eller köpa begagnade produkter.

Eskilstunaborna ska känna sig trygga med att luften går att andas, vattnet går att dricka och att inte minst barnen skyddas från farliga ämnen. Därtill vill vi bevara och utveckla den natur som kan skänka oss så mycket glädje, oavsett om det handlar om t ex naturreservat eller grönområden i staden. Eskilstunaån är redan nu en stor tillgång men skulle kunna bidra ännu mer till livskvalitet och biologisk mångfald om den var badbar för människor och vandringsbar för fiskar och andra vattenlevande organismer som är beroende av fria vandringsvägar.

Läs också om energi, klimat och trafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: