Ett välkomnande samhälle för nyanlända

Nyanlända som kommer till Eskilstuna ska så snabbt som möjligt kunna känna sig delaktiga i och bidra till samhället.

Miljöpartiet vill

  • Skapa fler platser inom SFI (svenska för invandrare) och fler kombinerade SFI/yrkeshögskoleutbildningar.
  • Utveckla fler lokala ”snabbspår”, som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.
  • Utveckla bemannade öppna mötesplatser i stadsdelarna där människor kan träffas över etniska, kulturella och religiösa gränser.

Vi ser med stor oro hur Eskilstuna och Sverige sluter sig mot omvärlden, hur en hårdare samtalston breder ut sig och hur rasismen ökar. Vi är övertygade om att människor som söker sig hit kan och vill bidra till vår stad, och att det är i mötet mellan människor med olika bakgrund som samhällets framtidskraft finns. Nyanlända som kommer till Eskilstuna ska inte mötas av segregering och diskriminering utan så snabbt som möjligt kunna etablera sig i samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: