Trafikpolitik för människor

Vi vill planera staden så att behovet av att äga och köra bil minskar, för att på så sätt kunna ge större utrymme för människor.

Miljöpartiet vill

  • Satsa stort på cyklingen med extra fokus på drift och underhåll så att vi slipper knagglig is, rullgrus, potthål mm, men också bygga fler och bredare cykelbanor som är separerade från gångtrafiken samt stöldsäkra cykelparkeringar och cykelgarage.
  • Utveckla busstrafiken i hela kommunen med fler busskörfält, ökat antal turer på̊ linjer med låg turtäthet, rymligare bussar på̊ de linjer där det är trångt och bättre möjligheter att åka på̊ udda tider.
  • Se till att de byggs fler laddplatser för elfordon och tankställen för gasfordon.

Med bättre förutsättningar för gång, cykling och kollektivtrafik kan fler leva bilfritt, och komplettera med t ex bilpool eller hyrbil då bilen behövs. För den som behöver bil måste det bli lättare att välja en fossilfri variant, och därför behöver tillgången till laddplatser öka, men även tankställen för biogas. Med färre fossilbilar i stan får vi inte bara lägre klimatpåverkan utan också renare luft och mindre buller – en trevligare stad helt enkelt.

Se även klimat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: