Barn och utbildning i Eslöv

Under mandatperioden har vi lagt ett antal motioner om hur vi vill förbättra hur Eslöv arbetar med barn, skola och utbildning.

Barn har rätt till en giftfri vardag!

Vi vill att Eslövs kommun inför en rad åtgärder för att säkra alla barns rätt till en giftfri vardag.

Bygg studentbostäder i Eslöv

Vi vill att Eslövs kommunala fastighetsbolag bygger studentbostäder riktade bland annat till studenter vid Lunds Universitet

Höj lärarlönerna nu!

Vi vill att Eslövs kommun genomför ett antal förändringar för att höja lärarnas löner

Skolans demokratiuppdrag

Vi vill att Eslövs kommun ser över sitt arbete med demokrati och demokratisk undervisning i skolan

Utred grundskolorna i Eslöv

Vi vill att Eslövs kommun gör en grundlig undersökning av grundskolorna i kommunen med sikte på framtiden och en levande landsbygd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: