Bättre och människovänligare kommun

Under mandatperioden har vi lagt ett antal motioner om hur vi vill förbättra hur Eslövs kommun arbetar, både som plats att bo i, som arbetsgivare och som ägare av de kommunala bolagen.

Borgmästare för fred

Vi vill att Eslövs kommun deltar i nätverket Mayors for Peace

Fristad för kulturverksamma

Vi vill, i en interpellation, att Eslövs kommun ska vara en fristad för hotade kulturverksamma personer

Förbättra utsatta kvinnor och barns situation!

Vi vill, tillsammans med Vänsterpartier, att Eslövs kommun upprättar en plan för hur kvinnor och barn utsatta för våld i hemmet bostadssituation ska lösas

Förbättrat brandskydd

Vi vill att Eslövs kommun ser över och förbättrar reglerna för brandskydd i nybyggda och befintliga bostäder som kommunen äger eller förvaltar

Insyn

Vi vill ge medborgarna större insyn i de kommunala bolagen

Justera ansökningstid för bidrag till föreningar

Vi vill, tillsammans med Vänsterpartiet, att Eslövs kommun ändrar sista dag för ansökan om kommunala bidra till föreningar

Levande landsbygd

Vi vill att alla större beslut inom kommunen ska utredas med hänseende av eventuell påverkan på landsbygden och de mindre tätorterna i kommunen

Personalpolitik och personalkostnadsbuffert

Vi vill att Eslövs kommun antar en ny personalpolitik och inrättar en buffert för att möjliggöra för fler att arbeta den veckoarbetstid de själva önskar

Prioritera SVB-bolag

Vi vill, tillsammans med Vänsterpartiet, att kommunen prioriterar offerter från SVB-bolag vid offentlig upphandling

Ställ inte barn mot barn!

Vi vill, tillsammans med Vänsterpartiet, att Eslövs kommun lyfter kostnaden för institutionsplacerade barn från budgeten för Barn och Familj och utgöra en egen budget under Kommunstyrelsen

Utred vänortssystemet

Vi vill att Eslövs kommun utreder hur vänortssystemet fungerar

Vinster i välfärden

Vi vill att möjlighet ges att kräva att vinster inom välfärden ska återinvesteras i verksamheten

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: