Vart går Miljöpartiet de Gröna i Eslövs utmärkelse i år?

Miljöpartiet de gröna i Eslövs Hedersutmärkelse, regler

 

Hedersutmärkelsen utdelas till person eller organisation vars ideella verksamhet är av väsentlig betydelse för samhället men som inte får tillräckligt stöd av det offentliga.

Mottagaren ska vara bosatt i eller verka i kommunen.

Alla invånare har rätt att föreslå mottagare.

Mottagare utses av ledningsgruppen i Miljöpartiet de gröna, Eslöv. Gruppens beslut är utan appell.

Finner ledningsgruppen ingen lämplig mottagare något år skall utmärkelsen inte utdelas det året.

Medlem av ledningsgruppen har inte rätt att motta utmärkelsen under sin tjänstgöringstid.

 

Vet du någon som du tycker vore förtjänt av denna hedersutmärkelse? Skicka din nominering till:

Håkan Larsson, [email protected]

Farid al-Bahadli, [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: