Vi har påverkat Eslöv!

Under mandatperioden har vi i Miljöpartiet de Gröna i Eslöv lagt flera förslag till förändringar av hur kommunen styrs. Några av dem har vi lyckats övertyga övriga partier om att genomföra.

Byggnadsvårdspris

På vårt initiativ har ett byggnadsvårdspris inrättats, med syfte att premiera medborgare och företag som väl vårdat byggnader eller fastigheter i Eslövs kommun

Energieffektivisering

En omfattande program för energieffektivisering har, efter ett förslag från oss, påbörjats och till stora delar genomförts med mycket gott resultat.

Högkostnadsskydd för kulturskolan

En modell för ett högkostnadsskydd inom kulturskolans verksamheter har tagits fram och införts på vårt initiativ.

Kommunfullmäktige på hemsidan

Efter en motion från miljöpartiet har beslut fattats att kommunfullmäktigemöten ska sändas via WebTV på Eslövs hemsida

Medborgarförslag

På vårt initiativ har medborgarförslag införts i Eslövs kommun

Syskonförtur i förskolan

Eslövs kommun har, efter en motion från oss, infört syskonförtur i förskoleverksamheten

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: