Våra omgivningar i Eslövs kommun

Under mandatperioden har vi lagt ett antal motioner om hur vi vill förbättra hur Eslövs kommun arbetar med vårda och bevara vår gemensamma omgivning.

Exploatering av åkermark

Vi vill att Eslövs kommun upprättar en plan för exploatering av åkermark som balanserar bebyggelse och högvärdig åkermark

Rekreationsstråk

Vi vill att fler rekreationsstråk skapas i kommunen

Skapa Eslövs Lustgård!

Vi vill att Eslövs kommun skapar en Lustgård, en park med bland annat ätliga bär och doftande växter

Upprätta en minnesplats för Mojtaba Skanderi

Vi vill att Eslövs kommun upprättar en minnesplats för Mojtaba Skanderi som mördades på ett flyktingboende i Eslöv

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: