Gröna framsteg i EU

Vad har vi gjort med din röst ? Här är några av de saker vi har kunnat påverka – Tack vare dig som röstat grönt

Miljöpartiets EU-parlamentariker, Bodil Valero, Max Andersson, Linnéa Engström och Jakop Dalunde

 

Mer förnybar energi genom en gemensam elmarknad i en europeisk energiunion

Ett betänkande för att se till att vi får fler gränsöverskridande elförbindelser i Europa fick en bred majoritet av ledamöterna bakom sig i en omröstning i Europaparlamentet i december 2015. Arbetet med betänkadet leddes av Peter Eriksson. EU-kommissionen börjar lagstifta kring energiunionen och elsammanlänkningen våren 2016. EU utvecklar regionala mål för att bygga bort flaskhalsar i elnätet. En europeisk gemensam elmarknad ger lägre priser för konsumenterna och industrin. Det ökar samtidigt möjligheterna att klara klimatmålen genom att det stärker konkurrenskraften för det förnybara. I ett gemensamt nät har vi överskott som flyter fram mellan olika delar av Europa där vinden kan balansera sig själv då kraven på annan balanskraft minskar väsentligt. Därmed kan vi få in betydligt mer av det förnybara i elsystemet, vilket i sin tur innebär att investeringarna i förnybart kan öka.

-    MEPs welcome electricity connection target (Dec 2016)

EU-parlamentet röstade för vapenembargo mot Saudiarabien

En majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet vill se ett vapenembargo på EU-nivå mot Saudiarabien. Det blev klart under en omröstning om den humanitära situationen i Jemen. De saudiska flygattackerna i Jemen har haft katastrofala följder för civilbefolkningen. Omröstningen är historisk och en tydlig signal till medlemsländerna att sluta exportera vapen till Saudiarabien.

- EP vill ha vapenembargo mot Saudiarabien ( 25.2.2016)

- Ska Saudiarabiens mördande få fortsätta?  ( 15.2.2016)

Bättre migrations- och flyktingpolitik

Miljöpartiet i Europaparlamentet har med framgång arbetat för en bättre och mer human migrations- och flyktingpolitik i Europa. Gröna gruppen i parlamentet har hela tiden betonat vikten av att vi får ett permanent system, inte en temporär ordning. EU måste kunna agera snabbt och alla länder måste ta ett ansvar.  De Gröna i Europaparlamentet har tillsammans med en bred majoritet av övriga partier verkat för att den aviserade mekanismen för fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna ska vara bindande för att säkerställa att alla medlemsstater tar sitt ansvar.

 

Skatteflykt försvåras

MP i Europaparlamentet har sett till att skatteflykt försvåras. En ny lag som ska försvåra skatteflykt röstades igenom i EU-parlamentet under sessionen i Strasbourg i juli 2015. Lagförslaget stärker öppenhet och transparens i företagsredovisningar och täpper till kryphål i skattesystemet. Alla stora bolag blir tvungna att redovisa hur mycket skatt de betalar i varje land. Det är framför allt det faktum att företagen tvingas redovisa per land som gör det enklare att spåra skattesmitning.

Handelsavtalet mellan EU och USA

MP i Europaparlamentet har gjort en avgörande insats när det gäller att informera om de förhandlingar som pågår om handelsavtalet mellan EU och USA, det så kallade TTIP, och att, till de delar det är möjligt, utöva inflytande på avtalets innehåll. Vi informerar vanliga medborgare om vad som sker bakom de lyckta dörrar och hur det avtal som tas fram kommer att påverka vårt samhälle. Europaparlamentet antog i juli 2015 sina rekommendationer till handelsavtalet mellan EU och USA. Parlamentets resolution blev urvattnad, utan tydliga krav på förhandlingarna och Europaparlamentet borde ha ställt tuffare krav på TTIP, anser Miljöpartiets ledamöter i EU-parlamentet. Förslaget om ISDS är en urvattnad kompromiss. MP fortsätter att hålla medborgarna a jour med förhandlingarna.

Rättvisare fiske runtom i världen

Vi fortsätter kampen för ett mer hållbart fiske på världshaven. Vi sätter press på EU-kommissionen att försvara de principer som vi gröna drivit igenom de senaste åren: att EU-fartyg ska fiska hållbart i andra länders vatten, och att den fisk som importeras till EU inte får vara olagligt fångad.

Rätten att sprida foton fritt kvarstår

EU-parlamentet röstade för att inte avskaffa rätten till så kallad panoramafrihet. Det innebär att man inte behöver be upphovsmakaren om tillstånd om man vill sprida bilder på verk och byggnader på kommersiella sajter.

Minskade utsläpp

Vi ser till att det blir dyrare att släppa ut koldioxid, genom att dra undan en stor del av utsläppsrätterna från marknaden. Detta är ett litet steg på vägen för att plåstra om den havererade utsläppshandeln i EU. Peter Eriksson var Gröna gruppens ansvarige för frågan i industriutskottet.

Mer fisk i Östersjön

Linnéa Engström har fått EU-parlamentet att ställa sig bakom en politik för mer hållbart fiske i Östersjön. Parlamentet vill att fisket av torsk, sill och skarpsill ska ske på ett sådant sätt att mängden fisk i havet kan öka. Nu återstår att övertyga övriga EU-länders regeringar.

Lagliga vägar in i EU för asylsökande

Bodil Ceballos arbetar för fler lagliga vägar in till EU för asylsökande, bland annat som Gröna gruppens ansvariga för omarbetningen av EU:s viseringkodex. Gröna gruppen har också varit drivande för att parlamentet kräver bättre räddningsinsatser för flyktingar i Medelhavet.

Färre plastpåsar

Miljöpartiets partigrupp i EU-parlamentet (Gröna gruppen) har fått igenom politik för att minska mängden plastpåsar, för en renare natur.

Din mobil ska inte bidra till konflikter

EU-parlamentet har ställt sig bakom gröna krav på tuffare regler mot konfliktmineraler – alltså metaller som finansierar väpnade grupper i olika konflikter. EU-parlamentet kräver nu bindande regler för alla företag att undersöka om de köper in varor som innehåller konfliktmineraler.

Bättre villkor för eko-odling

Gröna gruppen är med och tryggar framtiden för den ekologiska odlingen. EU-kommissionen har lagt ett lagförslag med så stränga regler att många ekobönder riskerar att slås ut. Men i EU-parlamentet är vi på väg att stoppa många av de föreslagna bestämmelserna om bland annat butikscertifiering, utsäde och avhorning.

Rättvisare fiske runtom i världen

Vi fortsätter kampen för ett mer hållbart fiske på världshaven. Vi sätter press på EU-kommissionen att försvara de principer som vi gröna drivit igenom de senaste åren: att EU-fartyg ska fiska hållbart i andra länders vatten, och att den fisk som importeras till EU inte får vara olagligt fångad. Linnéa Engström har blivit utsedd till ansvarig i parlamentet för en granskning av EU:s internationella fiskeripolitik.

Motverka resistenta bakterier

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett av de stora hoten mot människors hälsa. Vi lägger förslag för minskad antibiotikaanvändning, bland annat i en ny lag om veterinärmedicin och läkemedel i djurfoder. Gröna gruppen har drivit på för att parlamentet ska kräva att EU-länderna gör mer mot antibiotikaresistens.

Effektiva åtgärder mot terrorism – inte massövervakning

Vi arbetar emot EU-förslaget om att samla in och lagra uppgifter om samtliga flygpassagerare. Bodil Ceballos har lagt förslag i utrikesutskottet för att öka rättssäkerheten i passagerarregistret.

Mer demokratiskt EU

Max Andersson föreslår färre hemliga omröstningar och stärkta rättigheter för de små partierna i en arbetsgrupp som ser över reglerna för hur EU-parlamentet arbetar. Han deltar också i arbetet med en ny vallag för EU. Miljöpartiet har motarbetat de stora partigruppernas kupp där de kringgick parlamentets regler för att stänga ute små partier från ordförandeposter.

En stark röst för mänskliga rättigheter

Gröna gruppen är en stark röst i EU-parlamentet för mänskliga rättigheter och en mänskligare utrikespolitik. Miljöpartiet har varit med och formulerat EU-parlamentets krav på bättre skydd av romers rättigheter, aktiva EU-insatser för offren för IS attacker, stöd för en palestinsk stat och mycket mer. Bodil Ceballos har också blivit utsett till parlamentets ansvariga för ett utlåtande om EU:s vapenexport.

Fler böcker för blinda

Max Andersson har satt press på EU-länderna att ratificera ett avtal som ska ge blinda bättre tillgång till litteratur.

Mer pengar till öppen källkod

I EU:s budget för år 2015 går cirka 14 miljoner kronor till två pilotprojekt om öppen källkod och öppen länkad data, efter förslag från Max Andersson. 

Fler gröna framsteg

Fler framsteg hittar du på webbplatsen Gröna framsteg.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: