Fyra utskott i EU-parlamentet säger nej till ISDS

Grön framgång! Flera tunga utskott i Europaparlamentet har de senaste dagarna röstat nej till att inkludera investerarskyddet ISDS i handelsavtalet mellan EU och USA.

Max Andersson. Foto: Fredrik Hjerling

– Jag tycker att det är fantastiskt att vi – gröna, vänstern, socialdemokrater och TTIP-kritiska ledamöter från andra grupper – vinner omröstningar mot den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS, säger Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

ISDS står för ”Investor–State Dispute Settlement” och är ett förfarande som gör att företag kan stämma stater i en särskild skiljedomstol om de anser att företagets investeringar hotas av lagstiftning. Till exempel har tobaksbolag stämt Australien för att de har infört neutrala cigarettpaket. Kritiken runtom i Europa växer mot att inkludera den här mekanismen i handelsavtalet med USA (TTIP), vilket nu märks i Europaparlamentet. 

Max Andersson sitter i det rättsliga utskottet och konstitutonella utskottet, som är två av de utskott som idag röstade nej till att ISDS ska ingå i TTIP. Samma sak hände i utskottet för medborgarnas framställningar i dag och i miljöutskottet i tisdags.

– Det är för tidigt att säga att frågan är vunnen. Men med tanke på hur det har sett ut i många olika utskott så är sannolikheten hög att Europaparlamentet kommer att fälla hela TTIP-avtalet om man inte plockar bort ISDS. Kommissionen borde lyssna på signalerna från parlamentet om att det inte är någon bra idé med ISDS, säger Max Andersson.

Ställer miljökrav

Miljöutskottet, som röstade redan under tisdagen, antog med stor majoritet ett yttrande som säger tydligt nej till ISDS och även ställer starka krav på att förhandlingarna inte negativt får påverka nuvarande eller framtida standarder på miljö- och hälsoområdet. Omröstningen i det rättsliga utskottet var däremot betydligt jämnare och snarast kaosartad. Med en rösts marginal antogs yttrandet, som tydligt vill exkludera ISDS ur TTIP-förhandlingarna.

Just nu bereder EU-parlamentet sin första resolution om de pågående förhandlingarna om handelsavtalet TTIP sedan parlamentet gav sitt godkännande till att förhandlingarna inleddes för snart två år sedan. Huvudansvarigt utskott är utskottet för internationell handel, men nästan samtliga andra utskott gör ett yttrande som ska ligga till grund för handelsutskottets beredning av frågan.

Slutomröstningen i handelsutskottet är planerad till 28 maj. Därefter följer den avgörande omröstningen i plenum i Strasbourg, preliminärt under sessionen 8-11 juni.

Tidigare har bland annat sysselsättningsutskottet ställt tydliga krav på TTIP-förhandlingarna och riktat kritik mot ISDS. Det finns också utskott som har antagit betydligt mer positiva yttranden, däribland jordbruksutskottet. Det kommer utan tvekan att bli en jämn omröstning i handelsutskottet, och därefter i plenum. TTIP skär inte enbart en tydlig linje mellan, utan även inom, partigrupperna.

Läs mer

Miljöutskottet och rättsliga utskottet sätter ner foten om TTIP och ISDS (ttippen.se)

Hitta alla dokument i ärendet på parlamentets webbplats (Legislative Observatory)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: