Nytt förslag på tvistlösning inte nog

Lyssna

I dag presenterade kommissionär Cecilia Malmström ett nytt förslag på hur investeringsskyddet (ISDS) i handelsavtalet mellan EU och USA ska se ut.

EU-parlamentariker
Max Andersson EU-parlamentariker

– Det nya förslaget innebär små steg i rätt riktning, men är långt ifrån tillräckligt för att åtgärda de grundläggande problem som finns med investeringsskyddet ISDS. Det är talande att kommissionen inte heller denna gång har lyckats få fram ett enda faktabaserat argument till varför allmänheten skulle ha något att tjäna på ISDS i avtalet med USA, säger EU-parlamentariker Max Andersson.

När ISDS (Investor-State Dispute Settlement) finns med i ett handelsavtal innebär det att en särskild typ av skiljedomstol används för att lösa tvister mellan företag och stater.

Förslaget att ISDS ska ingå i handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP) har stött på mycket kritik. Därför har EU-kommissionen presenterat ett ”konceptpapper” där de skissar på några små förändringar i ISDS.

– Vi står vid ett vägskäl i och med TTIP-avtalet med USA och liknande avtal, som CETA-avtalet med Kanada. De här avtalen kan komma att mångdubbla mängden utländska investeringar som skyddas av ISDS. Det medför en risk för fler stämningsansökningar mot länder som lagstiftar för att skydda miljö eller folkhälsa. Vi riskerar alltså att expandera och cementera ett system som visat sig medföra en direkt maktöverföring till privata företag och allvarliga konsekvenser för miljön och folkhälsan, säger Max Andersson.

– Det enda rimliga är att kommissionen överger planerna på att inkludera ISDS i TTIP, om man är intresserad av att få till ett avtal. Ett avtal med ISDS som riskerar att underminera rättsstatsprinciper och demokratiskt beslutsfattande kommer att ha mycket svårt att passera EU-parlamentet, säger Max Andersson.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: