Linnéa Engström

EU-parlamentariker

Linnéa Engström Europaparlamentariker Miljöpartiet de gröna.Foto: Märta Thisner
Linnéas hjärtefrågor

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

”Jag arbetar för ett EU som är klimatsmart och jämställt.”

Mer om Linnéa Engström

Linnéa Engström om politik

Jag är EU-parlamentariker sedan 2014. I parlamentet är jag vice ordförande i fiskeriutskottet. Dessutom är jag suppleant i miljöutskottet och jämställdhetsutskottet. 

Utan en jämställd värld kan vi glömma klimatet – därför behövs en grön ekonomi

En grön ekonomi främjar jämställdhet och lika rättigheter istället för att aktivt motverka dem. En grön ekonomi ser klimatet och jämställdheten som en absolut förutsättning. Med detta synsätt kan vi styra om ekonomin så att den främjar social och miljömässig hållbarhet vad gäller till exempel stödpaket, målstyrning och offentlig upphandling.

Ekonomi styr besluten i EU och den ekonomi som satt spelreglerna hittills är ohållbar och försätter oss i kriser. Den flyttar över kostnader på någon annan, i en annan tid och på en annan plats. Klimat och jämställdhet bör vara en förutsättning för ekonomisk rationalitet.

Ett mer hållbart fiske

Jag fortsätter Miljöpartiets kamp för ett mer hållbart fiske – både på hemmaplan och på världshaven. Med en hållbar fiskepolitik kan vi se till att det blir mer fisk i haven. Miljöpartiet var med och drev igenom nya mål för EU:s fiskepolitik, och nu finns det ett krav på att stoppa överfisket. Som vice ordförande i fiskeutskottet i EU-parlamentet arbetar jag för att den nya lagen ska omsättas i praktiken. Jag vill också sätta press på EU-kommissionen att försvara de principer som vi gröna drivit igenom för den internationella fiskepolitiken: att EU-fartyg ska fiska hållbart i andra länders vatten, och att den fisk som importeras till EU inte får vara olagligt fångad. 

Gör Europa energioberoende - sluta buga för Putin

Europa är till 60 procent beroende av rysk gas och olja, i Sverige kommer 42 procent av råoljan från Ryssland - ett land med låg grad av demokrati som kränker mänskliga rättigheter. För vår egen säkerhet och våra barns så måste vi ställa om samhället till 100% förnybart som inte tär på jordens ändliga resurser. Det måste vi göra idag! Att stoppa huvudet i sanden förvärrar klimatkrisen. Jag vill driva på för få till ett globalt bindande regelverk för företags ansvar gällande miljö och mänskliga rättigheter. Något av det mest ohållbara är EU:s stora import av fossila bränslen från länder som Ryssland.

Stoppa slavhandeln i Europa

Legaliseringen av sexköp i Tyskland och Holland har fungerat som bränsle för den människohandel för sexuella ändamål som gör att unga kvinnor säljs som handelsvaror till män över hela Europa. Detta måste få ett slut. Vi måste stoppa efterfrågan genom att fler länder antar sexköpslagar. Vi måste förbättra stödet till de utsatta och verka för att sexköp lyfts som ett tydligt problem i organiserad brottslighet.I spåren av sexhandeln följer främst trafficking, vapen- och droghandel;  kriminalitet som blir till stora kostnader för samhället och som undergräver den legala ekonomin. Jag vill vara en stark röst för mänskliga rättigheter inom EU och för att minska exploateringen av fattiga människor.

 

Personligt

Jag har en magister i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samordning. Jag bodde ett år i Ryssland vilket gjorde mig både till miljöpartist och feminist. Att se de stora sociala orättvisorna, ohållbar stadsplanering och miljöförstöringen på nära håll gjorde att jag ville engagera mig politiskt. 2009 blev jag medlem i Miljöpartiet och fick som tur var jobba heltid med min passion som jämställdhetssamordnare. I mitt uppdrag för Miljöpartiets biståndsstiftelse Green Forum har jag fått möjlighet att jobba nära tillsammans med gröna vänner främst i Östeuropa, Ryssland, Belarus och Kaukasus. 

Min stora internationella familj är viktig för mig, jag tycker om att omge mig med personer som inte alltid tycker lika, det är utmanande och roligt. I min familj har alltid köksbordsdiskussionerna varit viktiga, det var där vi stötte och blötte det mesta. Det har gjort mig både orädd och ganska så debattsugen.

Mina vänner i ÖFA-kollektivet är viktiga för mig. Här kan du läsa mer om oss och om vår uppfinning DANCEOKE.