Aktuella frågor för Max Andersson

Mer om Max Andersson

Max Andersson om politik

Sedan valet 2014 är jag en av miljöpartiets fyra EU-parlamentariker. Jag är en av veteranerna i partistyrelsen och försöker ha koll på det mesta. Mina specialområden är klimatkrisen, EU, och IT-politik.

Jag är en tydlig EU-kritiker, och mina viktigaste frågor i EU-parlamentet är att minska klimatutsläppen, ta tillbaka makt från Bryssel, och försvara den personliga integriteten. Läs mer på: www.kryssamax.eu

Jag var språkrör för Gröna Studenter 2005-8 och satt i riksdagen 2006-10.

 

Uppdrag:

  • Ledamot i partistyrelsen
  • Ledamot av EU-parlamentet
  • Delegationsledare för miljöpartiet i European Green Party

I EU-parlamentet är jag ordinarie ledamot i utskottet för rättsliga frågor, och suppleant i utskottet för konstitutionella frågor.

Idéskrifter & broschyrer

Flera handelsavtal som förhandlas just nu – under förkortningar som TTIP, CETA och TISA – går långt utöver vad vi brukar kalla frihandel. De skyddar och reglerar investeringar och tvingar fram grundläggande förändringar i våra nationella lagar och regler. I en idéskrift publicerad i juni 2015 diskuterar Max Andersson de möjliga konsekvenserna av de nya avtalen. Läs skriften:

En rad integritetskränkande lagar har drivits igenom i Sverige och EU de senaste 15 åren, däribland datalagringsdirektivet, FRA-lagen och IPRED-lagen. Samtidigt samlar företag och stater allt mer information om våra vanor, vänner och åsikter på nätet. I denna idéskrift publicerad i maj 2016 diskuterar Max Andersson vad det här får för konsekvenser för våra öppna samhällen och den personliga integriteten. Läs skriften:

Rapporter

Personligt

Född 1973. Bor i hyresrätt i Bergsjön. Nybliven förälder. Denna höst skulle jag gjort examensarbete i biologi på Göteborgs Universitet om inte EU-parlamentet kommit emellan.