Falkenberg

Politiken är nyckeln till förändring. Vi tror att människors olikheter och mångfald berikar på vägen mot ett rättvist, jämlikt och jämställt samhälle. Tillsammans skapar vi framtidstro och livskvalitet och välkomnar alla som vill vara med i det arbetet. Då kan vi skapa ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Handlingsprogram 2018 - 2022.

Miljöpartiet Falkenberg

Kontakt