Äldre

Lyssna

Den äldre generationen är en resurs i samhällsutvecklingen som bidrar med erfarenheter och kunskap. Vi anser därför att det är viktigt att vi bygger ett samhälle där vi värnar om varandra. Kommunen behöver bli bättre på att planera så att äldre när de så önskar eller behöver, ska kunna erbjudas stöd i det boende de väljer och att det finns en valfrihet i boendet. Man ska även ha rätt till behovsprövad vård i livets slutskede.

 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

  • förstärka resurser och kom- petensutveckling inom äldre- omsorgen och hemsjukvården och stärka den individanpassa- de omsorgen utifrån ett hälso- främjande perspektiv,
  • att alla över 75 år ska få hjälp med ett socialt nätverk inom kommunen,
  • att maten som serveras ska vara näringsrik och god och i första hand vara ekologisk och närodlad,
  • stödja frivilligverksamhet. 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: