Arbetsmarknadspolitik

 

Idag råder en stor paradox på arbetsmarknaden, å ena sidan jobbar vissa så mycket att de far illa samtidigt som andra inte kommer in på arbetsmarknaden alls. Dessutom finns många arbetsgivare som har svårt att hitta den personal de söker. För att komma tillrätta med problemen måste vi dels minska arbetsbelastningen på de överarbetade och på så sätt även skapa fler arbetstillfällen, dels behöver vi göra det möjligt att omskola sig senare i livet och slutligen måste vi ta till vara på den kompetens som redan finns hos nyanlända

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

  • Succesivt införa arbetstidsförkortning i hela kommunorganisationen, främst vård- och omsorgspersonal, lärare och socialsekreterare, för att låta fler komma i arbete och för att göra kommunen till mer attraktiv arbetsplats.
  • Ge barn till arbetslösa rätt till förskola 40 timmar i veckan eller motsvarande en heltidstjänst.
  • Underlätta för att nyanlända skall etablera sig på arbetsmarknad.
  • Utveckla snabbspåren för att personer med särskilda kompetenser, tex sjuksköterskor, lärare eller läkare, så snabbt som möjligt får sin kompetens validerad.
  • Ge möjlighet till omskolning och matchning senare i livet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: