Hållbar besöksnäring

 

I Falkenberg möts land och hav. Vi har förmånen att ha en mångfald av olika miljöer - ett rikt fiskeliv, långa sandstränder och en levande landsbygd. Att värna om ekoturism och vår natur för att skapa en stark kommun med en rik biologisk mångfald är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Rätt utformad skapar hållbar naturturism arbete och marknadsför kommunen.

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

  • Bygga ut kommunens cykelbanor utanför Falkenbergs tätort.
  • Utveckla och underhålla de vandrings- och paddlingsleder som finns i kommunen.
  • Underhålla befintliga natur- och strövområden.
  • Underlätta för etablering av ekoturism.
  • Anlägga kallbadhus.
  • Öka tillgängligheten till kommunens besöksmål.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: