Hållbar besöksnäring

Lyssna

I Falkenberg möts land och hav. Vi har förmånen att ha en mång- fald av olika miljöer - ett rikt fiskeliv, långa sandstränder och en levande landsbygd. Att värna om ekoturism och vår natur för att skapa en stark kommun med en rik biologisk mångfald är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Rätt utformad skapar hållbar naturturism arbete och marknadsför kommunen.

 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

  • satsa på cykelleder och placera ut cykelpumpar på lämpliga platser så att både kommun- invånarna och naturturister skal kunna cykla på ett tryggt och enkelt sätt,
  • utveckla och underhålla vandringsleder - vår del av Hallandsleden,
  • underhålla befintliga natur- och strövområden. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: