Jämställdhet och integration

 

För att ett samhälle skall må bra måste alla individer känna sig behövda och respekterade, och behandlas rättvist och rättssäkert oavsett köns identitet, härkomst eller sexuell läggning. Utgångspunkten måste alltid vara FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Där för måste vi fortsatt jobba för att överbygga löneklyftan, underlätta för utsatta grupper att göra sin röst hörd samt värna asylrätten.

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

 • Att Falkenbergs kommun tar fram en integrationsplan.
 • ”Det är inte invandringen som skall stoppas utan integrationen som måste effektiviseras”
 • Att Falkenbergs kommun tar fram en integrationsplan.
 • Etablera ett Servicecentrum för nyanlända.
 • Utveckla snabbspåren för att personer med särskilda kompetenser, tex sjuksköterskor, lärare eller läkare, så snabbt som möjligt får sin kompetens validerad.
 • Skapa ett ljust, levande och öppet centrum med naturliga mötesplatser för alla.
 • Arbeta för att nyanlända barn sprids jämt mellan skolor och klasser för att undvika segregerade klasser.
 • Fortsatt satsning på samarbetet mellan IM och kompetenscentrum.
 • Stärka svenska som andraspråk.
 • Stärka kommunens skyddsnät och utveckla handlingsplaner för utsatta grupper och behövande människor vid exempelvis kvinnofridsfrågor och hedersförtryck.
 • Tillse att flickors och pojkars fritidsintressen delar lika på kommunens resurser.
 • Stärka stödet till kvinnojourer.
 • Utveckla pappagrupper.
 • Motverka lönegapet mellan könen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: