Årsmöte MP Falkenberg

, Köpmansgatan 3A, Falkenberg.

Välkommen till årsmöte för Miljöpartiet Falkenberg och fastställande av listan till kommunvalet!

 

Datum och tid: 26 februari, klockan 18.00

Plats: Vår lokal på Köpmansgatan 3A, Falkenberg

 

Följande punkter ska i enlighet med stadgarna behandlas på årsmötet:

 

⁃ Val av mötesfunktionärer

⁃ Fastställande av mötets behöriga utlysande

⁃ Fastställande av dagordning

⁃ Propositioner från styrelsen

⁃ Motioner

⁃ Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

⁃ Revisorernas berättelse

⁃ Fastställande av resultat- och balansräkning

⁃ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

⁃ Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

⁃ Fastställande av verksamhetsplan och budget

⁃ Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek

⁃ Val av ordförande

⁃ Val av styrelse

⁃ Val av revisorer

⁃ Val av valberedning

⁃ Val av ombud till distriktsstämman

⁃ Övriga frågor

 

Utöver detta kommer årsmötet att ta beslut om listan för Miljöpartiet till Falkenbergs kommunfullmäktige.

 

———

 

Valberedningen informerar:

Nominera personer eller kandidera till vår styrelse samt partiets kommunlista! Nomineringar skickas till [email protected] senast 31 januari.

 

Valberedningen:

Leif Tellin, [email protected]

Lena Berglund, [email protected]

Monika Törnvall, [email protected]

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 14.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
span.Apple-tab-span {white-space:pre}

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: