Kultur och fritid

 

Att satsa resurser på kultur främjar ett samhälles välfärd och välmående. Vidare är kultur både demokratifrämjande och klimatsmart. Aktiviteter som skapar gemenskap behövs i ett samhälle. Det främjar aktiva, nyfikna och livsbejakande medborgare.

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

 • Öka öppettiderna på biblioteket.
 • Utöka den kommunala musikskolan.
 • Inrätta ett kreativitetshus/kulturhus och stödja befintlig verksamhet i Smedjan.
 • Skapa en lokal kulturfond för ideella krafter och mobila kulturprojekt.
 • Satsa på riktade ungdomsprojekt för utsatta målgrupper.
 • Verka för ett kommunalt stöd till hembygdsföreningarna.
 • Jobba för mobila aktivitetscenter för alla.
 • Anlägga en aktivitetspark för alla i centrala Falkenberg.
 • Tillse att kommunens resurser fördelas lika mellan alla fritidsaktiviteter med särskilt fokus på att aktiviteter som främst lockar icke-normativa personer får tillgång till kommunens resurser i samma utsträckning som aktiviteter som riktar sig mot normativa personer.
 • Renovera och förnya badhuset.
 • Verka för att kommunen inte anlägger fler konstgräsplaner samt att vi på befintliga planer endast använder biologiskt nedbrytbart gummi.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: