Miljön

Lyssna

Vi vill verka för en biologisk mångfald på land, såväl som i havet. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och hållbar kollektivtrafik.

Vi vill också verka för grön upphandling, gynna ekosystemtjänster och fasa ut kemikalier och hormonstörande ämnen, speciellt i miljöer där barn vistas och där våra grundläggande behov måste tillgodoses, som exempelvis dricksvatten. Falkenbergs kommun ska använda sig av sina möjligheter att ställa höga miljömässiga, etiska och sociala krav vid upphandlingar för att bli en föregångskommun i ett hållbart samhälle.

 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

 • aktivt medverka till att minska läkemedelsutsläpp via reningsverket,
 • förbjuda all slamspridning på jordbruksmark,
 • upphandla ekologisk och närodlad mat till kommunens verksamheter,
 • ha mer förnybar energi – sol-, våg- och vindkraft samt bioenergi - som samverkar med miljön,
 • värna och beakta närliggande havsmiljö,
 • göra en miljösatsning i Sloalyckans bostadskvarter,
 • arbeta för att uppnå målen i hållbarhetsplanen för koldioxid- begränsning och när hållbarhetsplanen revideras vill vi förbättra och förtydliga målen,
 • skapa förutsättningar för ett grundvatten av god kvalitet genom att öka skyddet i vattenskyddsområden,
 • se till att kommunen kan garantera ett dricksvatten fritt från gifter,
 • att Falkenbergs kommun ska vara en GMO-fri zon,
 • att beslut i kommunen ska föregås av en miljökonsekvens- beskrivning som sedan följs upp,
 • göra en handlingsplan för en giftfri kommunal verksamhet,
 • gynna omställning för att stimulera ekologisk odling. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: