Skola och unga

Lyssna

Sverige behöver en stark skolpolitik som satsar på varje ung människa. Miljöpartiet vill att skolan ska ge varje elev förutsättningar och möjligheter till ett personligt växande genom garanterad grundläggande kunskaper för att kunna driva en hållbar framtid.

Till det behövs pedagoger som har möjlighet att se varje individ, och en skolpolitik som vill satsa på varje skolas behov av extra resurser. Läraryrket ska värderas som ett av våra viktigaste yrken och resurser bör även läggas på kompetensutveckling.

 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

 • öka samarbetet mellan skola och näringsliv,
 • öka resurserna till modersmålsundervisning,
 • förbättra skolan som arbetsplats – genom resurser till specialpedagogik, elevhälsa och att läraren ska få vara lärare,
 • att överlämningar mellan stadier ska fungera optimalt,
 • att andelen ekologisk mat till kommunens skolor och omsorgsverksamhet ska uppnå minst 50 %,
 • skolorna i kommunen erbjuds växthus, plats för odling och bikupor för ett hållbart lärande,
 • skapa god kontakt och dialog mellan hem, skola och kommun i syfte att stärka samverkan för en gemensam värdegrund, både när det gäller demokrati, skola och fritid för att stödja föräldraskapet,
 • värna om skolor på landsbygden för en levande landsbygd,
 • skapa ett ungdomens hus där förutsättningar för genomtänkt sysselsättning till ungdomar skapas tillsammans med vuxna,
 • ha en inomhusanläggning för familjeaktivitet som byggs och drivs med miljömässiga mål inriktad på miljö och nyskapande; en framtids- utvecklande lärmiljö inriktad på rörelse som blir en naturlig mötesplats för hela familjen,
 • satsa på ungt entreprenörskap inom miljösektorn som skapar jobb för unga inom exempelvis ett kommunalt cykelåkeri för varutransporter, budtjänster och persontransport,
 • satsa på en ny gymnasieskola som är självförsörjande på energi och ett kulturcentrum med bibliotek, kursverksamhet kvällstid och verktygsbibliotek med anpassade och utökade öppettider.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: