Skola och unga

 

Sverige behöver en stark skolpolitik som satsar på varje ung människa. Miljöpartiet vill att skolan ska ge varje elev förutsättningar och möjligheter till ett personligt växande genom garanterad grundläggande kunskaper för att kunna driva en hållbar framtid. Skolan bör också vara en plats för socioemotionell utveckling.

Till det behövs pedagoger som har möjlighet att se varje individ, och en skolpolitik som vill satsa på varje skolas behov av resurser. Läraryrket ska värderas som ett av våra viktigaste yrken och resurser måste även läggas på kompetensutveckling.

Falkenbergs skolor skall vara en attraktiv arbetsplats där både medarbetare och elever trivs och utvecklas.

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

 • Förbättra skolan som arbetsplats, det måste i första hand vara kvalitén på undervisningen och lärarnas arbetsmiljö som styr verksamheten.
 • Genomföra en succesiv arbetstidsförkortning som del i arbetet för att göra skolan till en mer attraktiv och hållbar arbetsplats.
 • Motverka psykisk ohälsa bland elever och personal genom resurser till specialpedagogik, elevhälsa och att personalen får ökad delaktig i beslut kring verksamhetens utformning.
 • Ge barn till arbetslösa rätt till förskola 40 timmar i veckan.
 • Utöka den befintliga planen för den nybyggda gymnasieskolan för att täcka det framtida behovet och skolplatser.
 • Fortsatt öka andelen ekologisk mat till kommunens skolor och omsorgsverksamhet.
 • Skapa en god kontakt och dialog mellan skola och föräldrar.
 • Värna om skolor på landsbygden.
 • Öka samarbetet mellan skola och näringsliv.
 • Satsa på ungt entreprenörskap.
 • Skapa ett ungdomens hus där förutsättningar för genomtänkt sysselsättning till ungdomar skapas tillsammans med vuxna.
 • Inrätta en inomhusanläggning för familjeaktivitet som byggs och drivs med miljömässiga mål inriktad på miljö och nyskapande; en framtidsutvecklande lärmiljö inriktad på rörelse som blir en naturlig mötesplats för hela familjen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: