Sociala frågor

 

Grunden för all grön politik är social och ekonomisk trygghet. För att våga göra de omställningar som krävs för att möta dagens utmaningar behöver människor vara trygga.

Falkenberg skall därför vara en kommun där alla är delaktiga, ung som gammal, sjuk som frisk, infödd eller immigrerad, och där allas insats värderas lika oavsett kön, härkomst eller socioekonomisk bakgrund.

Kommunen skall även vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin anställda och attraherar nya arbetstagare för att möta framtidens personalbehov.

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

  • Succesivt införa arbetstidsförkortning i hela kommunorganisationen men främst för vård- och omsorgspersonal, lärare, och socialsekreterare.
  • Ge barn till arbetslösa rätt till förskola 40 timmar i veckan.
  • Stärka kommunens skyddsnät och utveckla handlingsplaner för utsatta grupper och behövande människor vid exempelvis kvinnofridsfrågor och hedersförtryck.
  • Kraftigt förstärka den kommunala psykiatrin.
  • Stärka arbetet med social hållbarhet.
  • Skapa en social investeringsfond.
  • Återskapa kommunala omsorgsverksamheten och återinföra fritt val av kommunala utförare inom omsorgen.
  • Att beslut i kommunen skall innehålla en barnkonsekvensanalys som utgår från, men inte är begränsad till, kommunens hållbarhetsplan och översiktsplan, samt att barnkonsekvensanalysen alltid följs upp av ansvarig nämnd senast efter tre år.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: