Sociala frågor

Lyssna

Mänskliga rättigheter bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder, härkomst eller inkomst. En kommun som bejakar varje invånares mänskliga rättigheter bidrar till samhällets utveckling och ökar kommunens attraktionskraft. Kommunen som arbetsgivare ska vara en förebild för allas lika värde och medverka till att skapa hållbara och levande handlingsplaner, revidera dessa vid behov och se till att de efterlevs.

 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

  • stärka kommunens skyddsnät och utveckla handlingsplaner för utsatta grupper och behövande människor vid exempelvis kvinnofridsfrågor, som är en angelägenhet för både män och kvinnor,
  • kraftigt förstärka den kommunala psykiatrin,
  • stärka arbetet med social hållbarhet,
  • utveckla den sociala investeringsfonden,
  • återskapa kommunala omsorgs- verksamheten och återinföra fritt val av kommunala utförare inom omsorgen. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: