Klimat och energi

Den gröna omställningen kräver lokala beslut utifrån ett globalt perspektiv.

KLIMAT OCH ENERGI

 

Den gröna omställningen kräver lokala beslut utifrån ett globalt perspektiv. Falköpings kommun har goda förutsättningar att vara en förebild bland kommuner med våra redan gjorda investeringar, våra gröna näringar och vår optimala placering för vindkraftverk.

 

Vi vill

  • inrätta en fullmäktigeberedning för hållbar utveckling.

  • att Falköpings kommun och alla kommunala bolag ska bli fossilbränslefria senast 2025.

  • att vi ska vara självförsörjande på energi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: