KULTUR, IDROTT OCH FRITID

 

Kultur och idrott ger oss utrymme uttrycka oss och att möta andra människor. Kultur och idrott skapar kreativitet som leder till samhällsutveckling och höjd livskvalitet. Idrott skall främja hälsa, lekfullhet, gemenskap och gott kamratskap. Demokratin i kultur- och idrottsföreningar är en grund i den svenska demokratin och skall ges möjlighet att fördjupas. Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället oavsett ålder, kön och ekonomi. Konsumtion av kultur är en del av ekonomin som kan växa och samtidigt vara ekologiskt och socialt hållbar.

 

Vi vill

  • utveckla en kostnadsfri kulturskola där det finns möjlighet till integration med grundskolan.

  • att kommunen har jämställda villkor för flickors och pojkars fritidsintressen.

  • att Ungdomens Hus ska styras av en styrelse med ungdomar i majoritet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: