Stadsbyggnad

STADSBYGGNAD

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt, både av människor och gods, hjälper oss på sikt att nå målen.

 

Vi vill

  • att stadsbyggnad utgår från kollektiv- och cykeltrafik

  • stödja initiativ för stadsodling och egen elproduktion

  • prioritera ekologiskt hållbara och energieffektiva byggnader

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: