Förändra Europa – rösta grönt

Miljöpartiet de grönas vision för EU är tydlig. I ett Europa där det blåser kalla vindar vill vi vara en varm röst i EU-parlamentet och arbeta för att minska klimatutsläppen och öka medmänskligheten.

När konservativa partier väljer storföretagens intressen framför barnens framtid behövs fler gröna EU-parlamentariker. EU har möjlighet att vara världsledande inom klimatpolitiken, men det spelar roll vilka politiker man röstar fram. För oss gröna är vårt ansvar för våra barn och barnbarns möjligheter att andas ren luft, dricka och bada i rent vatten och växa upp utan farliga kemikalier i kroppen en central drivkraft. Politiken måste bli varmare. Inte klimatet.

När kalla främlingsfientliga vindar breder ut sig i Europa och stänger yttre gränser för människor i nöd är vi motpolen som vill ha ett öppet och humant Europa för alla. Alla människor som lever i Europa ska känna att deras rätt att vara den de är skyddas av EU. Europa håller på att bli för kallt. Det är dags för en varmare politik.

Pålästa, kunniga och engagerade EU-parlamentariker kan göra skillnad. Det har vi i Miljöpartiet visat prov på. I samarbete med medborgare, folkrörelser och våra europeiska gröna vänner har våra EU-parlamentariker lyckats styra om EU:s fiskepolitik i en hållbar riktning, förbättrat skyddet mot farliga kemikalier och gång på gång försvarat medborgarnas yttrandefrihet och integritet.
Miljöpartiet är kritiskt till hur EU är uppbyggt och fungerar idag. Vi har en decentralistisk grundsyn och anser att beslut ska fattas så nära dem som påverkas av besluten som möjligt. Vi arbetar därför för att förändra unionen. Medlemsländernas egna parlament måste ges större möjligheter att kontrollera att EU inte fattar beslut utanför sina befogenheter. EU måste koncentrera sitt arbete på de frågor som verkligen är gemensamma - klimathotet och andra gränsöverskridande miljöproblem och att stå upp för mänskliga rättigheter.

Vissa frågor som EU beslutar om i dag hanteras bättre på nationell, regional eller lokal nivå. Vi vill ha ett flexibelt samarbete där varje enskilt land inom rimliga gränser kan välja vilka delar de vill delta i. Miljöpartiet vill inte att EU ska utvecklas till en europeisk federation. EU bestämmer redan i dag för mycket. Centralstyrningen i EU behöver minska, de enskilda medlemsländernas frihet värnas och medborgarnas insyn i politiken öka. Varje land i Europa som uppfyller grundläggande krav på demokrati och mänskliga rättigheter ska få gå med i EU.
EU-parlamentet har makt. I valet till EU-parlamentet kan du som väljare utöva makt över din och kommande generationers framtid. Stöd en konstruktiv röst i EU-parlamentet som vet hur man gör skillnad på riktigt. Förändra Europa, rösta grönt den 25 maj.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: