Trygg och personlig välfärd.

I Luleå kommun ska alla invånare ha nära till trygg och kvalitativ skola, vård och omsorg där alla anställda arbetar under goda villkor.

Vi vill

  • att barn i Luleå går i en trygg och utvecklande skola där alla får rätt stöd och når bra resultat.
  • att Luleås äldre har tillgång till en trygg, stimulerande och kvalitetssäkrad äldreomsorg där var och en får personligt stöd och vård efter behov.
  • att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har god bemanning, bra arbetsmiljö, bra lön och villkor för samtliga anställda.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: