Arbetsmarkad och näringsliv

Lyssna

Den gröna omställningen skapar nya jobb. Vi vill satsa mer på kulturella och kreativa näringar som design, slöjd och hantverk, lokal matproduktion, besöks- och upplevelsenäringar. Det bidrar till den regionala utvecklingen genom att skapa ett attraktivt samhälle och fler jobb i Gävleborg.

Miljöpartiet vill

  • skapa fler hållbara jobb genom utveckling av gröna näringar och sociala företag
  • satsa på kreativa och kulturella näringar och ekoturism
  • att Gävleborgs självförsörjningsgrad ökar

 

Framtiden för Gävleborgs näringsliv ligger i den gröna omställningen. Näringslivet i Gävleborg måste bli både bredare och grönare för att klara framtidens utmaningar. I en grön ekonomi är entreprenörer, innovatörer, forskare och sociala företag viktiga. Vi vill skapa förutsättningar för fler sociala företag i Gävleborg eftersom de skapar arbete för människor som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden.

Vi vill satsa mer på kulturella och kreativa näringar som design, slöjd och hantverk, lokal matproduktion, besöks- och upplevelsenäringar. Det bidrar till den regionala utvecklingen genom att skapa ett attraktivt samhälle och fler jobb i Gävleborg. Det ska finnas resurser på regional nivå som främjar de kulturella och kreativa näringarna genom vägledning, stöd och rådgivning.

Besöksnäringen är en av de starkast växande näringarna i Gävleborg. Med historiskt intressanta platser, som Hälsingegårdarna, vacker natur och exotiska djur finns goda möjligheter att ytterligare utveckla en stark ekoturism. Det innebär också att vi gör det mer attraktivt för invånarna att turista i sin närmiljö.

Vi vill öka vår regions självförsörjningsgrad av både livsmedel, energi och varor för att minska transporterna, få kontroll över produktionen men inte minst för att skapa hållbara jobb. Regionens upphandlingar och investeringar ska bidra till att skydda och främja småskalighet och biologisk mångfald samt ta miljöhänsyn och bidra till regional utveckling och ökad självförsörjning.

Jordbruket, skogsbruket, jakt och fiske är redan idag betydelsefulla näringar i Gävleborg. Ett modernt, varsamt och kretsloppsbaserat jord- och skogsbruk ger ett öppet och varierat landskap, en levande landsbygd samt tryggar vår livsmedels- och energiförsörjning. Det ger också stora möjligheter till företagande, utveckling av turistnäringen och bättre livskvalitet. Jakt och fiske utgör även ett stort fritidsintresse och har stora möjligheter bidra till att utveckla länets besöksnäring. Ett ökat företagande inom tjänstesektorn är viktigt att uppmuntra. Samtidigt kommer Gävleborgs industrier och småskaliga företag även i framtiden att vara viktiga arbetsgivare i länet.

Trä har stora miljöfördelar jämfört med andra material vare sig det används till att bygga hus, möbler eller annat. Därför vill vi att forskning på och förädling av trä ökar.

Den gröna omställningen skapar fler jobb men vi måste också bli bättre på att dela på de jobb som finns. En hälsosam balans mellan arbete och fritid bidrar till högre livskvalitet. En viktig reform är att sänka arbetstiden. Vi vill sänka arbetstiden för regionens anställda till 35 timmar per vecka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: