Regional omställning

Miljöpartiet vill

  • att basen för regional utveckling är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
  • att Gävleborg ska genomföra ett pilotprojekt med basinkomst
  • att regional utveckling mäts i alternativa välfärdsmått
  • öka Gävleborgs tillgång till regionalt producerade livsmedel och varor
  • skapa förutsättningar för en välutvecklad cirkulär ekonomi i länet
  • att regionen stödjer kunskapsspridning för att gå före i den gröna omställningen

 

Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och vara en föregångare i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. Den regionala utvecklingen ska utgå från och bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Medelinkomsten i Gävleborg är låg och många länsinvånare är arbetslösa. Regionen bör ansöka om att få genomföra ett pilotförsök med basinkomst.

I traditionell ekonomisk tillväxt mäts enbart hur mycket som produceras och konsumeras. Genom att mäta regional utveckling med andra mått än kronor och ören uppmärksammas allt det arbete som görs och behöver göras för regional omställning. Förutom att trygga inkomster för länets invånare behöver ett samhälle skapas som präglas av jämlikhet, jämställdhet och delaktighet.

Den gröna omställningen innebär en ökad självförsörjningsgrad av både livsmedel och varor. När maten odlas lokalt och regionalt stärks den lokala arbetsmarkanden och möjligheterna till miljövänlig produktion ökar. Regionens samarbeten, upphandlingar och investeringar ska främja småskalighet och biologisk mångfald.

Den cirkulära ekonomin har ett kretsloppstänkande. Produkt, material och energi återbrukas så långt möjligt. Genom cirkulär ekonomi skapas ett samhälle som tär mindre på människor och natur.

Den forskning som bedrivs idag skapar de verktyg och lösningar som används för att möta morgondagens utmaningar. Samhället behöver fler lösningar som bidrar till en grön omställning, fler verktyg som medverkar till att naturen mår bättre. Regionen ska vara en av dem som tar taktpinnen. Högskolan i Gävle, civilsamhället, kommuner och företag är viktiga samarbetspartners. Genom att skapa samarbete, stödja utveckling och bidra till kunskapsspridning kan regionen se till att Gävleborg går före i den gröna omställningen. Gävleborg har möjligheten att skapa lösningar som ökar livskvaliteten i länet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: