Driftsformer

Miljöpartiet vill

  • att alternativa driftsformer uppmuntras inom offentligt finansierad verksamhet
  • att hälsovalet jämställer olika vårdgivare
  • att vårdföretagens vinster ska återinvesteras i verksamheten
  • värna det fria vårdvalet

 

Civilsamhället bidrar idag till samhällets välfärd. Vi vill främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn. Alternativa driftsformer skulle skapa en större bredd bland välfärdens utförare. De kan bidra med nya perspektiv, större frihet för medarbetare att utveckla verksamheten och skapa bättre band mellan patienter och brukare.

Privata vårdgivare inom både primärvård och sjukhusvård ger patienter en större valfrihet. De har också förbättrat anpassningen av hälso- och sjukvården till individuella önskemål och behov. I dag bedriver privata utförare framgångsrikt hälso- och sjukvård på både hälsocentraler och Bollnäs sjukhus. Det är viktigt att se över villkoren i hälsovalet så att de inte missgynnar offentliga, privata eller ideella aktörer.

Miljöpartiet vill att vårdföretag i framtiden ska ange i sin bolagsordning att syftet är att bedriva hälso- och sjukvård med hög kvalitet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: