Omsorg & äldrefrågor

Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och aktivt liv, även när man blir äldre. Resurser måste avsättas och åtgärder vidtas för att alla ska få den stimulans som man behöver. Det ska finnas flera olika typer av boende som passar äldre och personer med funktionsvariationer. Otrygghet och ensamhet är känslor som allt fler äldre upplever och det är en av de saker vi vill jobba för att motverka.

VI VILL: 

 

  • Att det ska finnas möjlighet till fler typer av boende som passar äldre.

Vi tror att till exempel trygghetsboende skulle kunna vara en del av ordinarie bostadsbestånd. Fler platser för äldre att bo måste placeras utanför Gnesta tätort. 

  • Utred möjligheten att göra Frustunagården till seniorboende. 

Vi behöver fler trygga boenden för äldre och det tidigare äldreboendet har troligtvis goda möjligheter att kunna ge tillgängliga och centrala bostäder. 

  • Öka personaltätheten på våra särskilda boenden.  

Alla ska kunna få den hjälp och omsorg man behöver. 

  • Skapa tillgänglighetsplaner för alla tätorter. 

Gnesta kommuns fastigheter och allmänna ytor ska vara en trygg och säker plats som är lätt för alla att vistas i. 

  • Tydligare inkludera den psykiska hälsan i omsorgen. 

Det ska vara enklare att ta sig från och till aktiviteter för att få social stimulans. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: