Näringsliv och arbetsmarknad

Ett väl fungerande näringsliv är centralt för att kommunen ska kunna utvecklas. Det ska vara attraktivt och enkelt att starta och driva företag i Gnesta kommun. Att ge fler människor möjlighet till arbete på hemorten kan bidra till en ökad livskvalitet genom mer tid för familj och fritid. Fler människor måste ges bättre förutsättningar för att hantera de många olika aspekterna av ett arbetsliv med livslångt lärande.

VI VILL: 

 

  • Utöka kommunens stöd till det lokala näringslivet.

Det måste bli enklare för företagare att gå från idé till verklighet.

 

  • Göra det enklare att kombinera familj och kompetensutveckling. 

Arbetslösa, studerande och föräldralediga ska ha tillgång till 30 timmar per vecka i förskola för sina barn.

 

  • Att kommunen arbetar för fler initiativ som gynnar distansarbete.  

Vi vill utreda möjligheten för att skapa kontorsplatser i alla tätorter där både kommunens egna anställda och pendlare ska kunna arbeta deltid från hemorten.

 

  • Säkra lokala företags kompetensbehov. 

Genom till exempel utökad och vuxenutbildning och riktad matchning kan kommunen ge bättre förutsättningar för det lokala näringslivet att hitta rätt personal.

 

  • Minska antalet långtidsarbetslösa i kommunen. 

Vi vill låta fler ta del av det samarbete kommunen har med Arbetsförmedlingen, som idag enbart fokuserar på etablering av nyanlända.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: