Budget 2017

Världen står inför stora utmaningar som vi som kommun behöver ta oss an. För att vi ska kunna bemöta miljö- och klimathoten, det ojämställda samhället och det faktum att 60 miljoner människor i världen befinner sig på flykt krävs insatser och åtgärder som är både förebyggande och akuta.

Läs hela vår budget här

Ett väl utbyggt bredbandsnät är väldigt viktigt för att hela Gnesta kommun ska växa och utvecklas. Alltfler tjänster kräver en bra och säker internetuppkoppling, både för företagare men också för privata behov. Men möjligheten att kunna få ta del av ett snabbt och säkert bredband ser väldigt olika ut beroende på var du bor i vår kommun. Därför vill vi satsa på en landsbygdsstrateg som har en prioriterad arbetsuppgift att ge stöd för att få ett utbyggt bredbandsnät i hela kommunen.

Kommunens jämställdhetsarbete har de senaste två åren inte alls varit lika aktivt som tidigare, när kommunen hade en jämställdhetsstrateg anställd. Även om den nya kommunchefen lovat ta tag i denna fråga, så behövs en jämställdhetsstrateg som stöd för att kunna förverkliga jämställdhetsarbetet inom kommunen. Därför avsätter vi medel för en jämställdhetsstrateg på 100%.

Att ge våra barn och unga en bra skolgång i en god miljö är väsentligt för deras framtid som vuxna. För andra året i rad vill majoriteten genomföra en kraftig besparing inom Barn- och Utbildningsnämnden och det vägrar vi gå med på! Därför avsätter vi ytterligare 3 mkr till Barn- och Utbildningsnämnden, för att våra barn och unga i Gnesta kommun ska kunna säkras en god utbildning och omsorg.

Kommunens investeringar följer inte alls den investeringsplan som beslutats. Det märks inte minst när det gäller utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt inom VA (vatten och avlopp). Därför krävs en bättre politisk styrning och uppföljning. Det anser vi görs bäst genom att återinföra Miljö- och Hållbarhetsutskottet med utökade befogenheter samt att inrätta ett VA-utskott. Det spelar ingen roll om man fattar politiska beslut om investeringar ifall de inte genomförs och följs upp. Ett bra exempel på detta är den nya trafik- och angöringslösningen vid Frejaskolan som förlorar sitt statliga stöd om arbetet inte kommer igång före årsskiftet. Det beror i så fall på att projektet dragit ut för mycket på tiden och kommunen förlorar många hundratusen i statligt bidrag på grund av detta. Många av de beslut som vi fattade i majoritet för över två år sedan, har ännu inte påbörjats eller slutförts.

Det positiva från förra årets budget är att majoriteten genomfört flera av våra förslag. Till exempel:

  • Anställt en gatuingenjör

  • Förstärkt integrationskontoret med mer personal

  • Infört varannanveckas städning för personer med biståndshandlagd städhjälp

Vi hoppas nu att majoriteten även detta år tar till sig några av våra förslag och genomför dem som sina egna.

 

Carl Werner

Kerstin Landin

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

Marja Kiander

Kristina Dellrud

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: