Lokalt partiprogram 2018 - 2022

Miljöpartiet de Gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med politik som gör skillnad i människors vardag.

Miljöpartiets Gnesta är en kommun som visar vägen mot en hållbar värld och gör det enkelt för kommunens invånare att göra miljömässiga val. Vi vill se ett Gnesta där hela kommunen kan leva, där alla tätorter ges resurser och landsbygden utvecklas. I ett grönt Gnesta tar vi vara på vårt starka kulturliv och bygger på vårt levande föreningsliv, där vi satsar på skolan och lärarna.

 

I all vår politik ska jämställdhet, tillgänglighet och mångfald löpa som en grön tråd. Miljöpartiets Gnesta är en kommun där människor har lika möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för varje människas rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara.

 

Det här är vår vision om hur Gnesta under vår ledning kommer förändras under 2018-2022. 

 

50 förslag om hur vi gör hela Gnesta kommun grönare.

 

Lokalt partiprogram 2018 - 2022. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: