Feminism och jämlikhet

Lyssna

Kvinnor och män måste få lika inkomster, mäns våld mot kvinnor ska upphöra och allt fler skolor ska arbeta med jämställdhet. Hbtq-personer ska få bättre stöd. Ingen ska hindras av förlegade normer.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti med insikten om att olika maktordningar samverkar. För oss är jämställdhet en frihetsfråga. Vi nöjer oss inte förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, mäns våld mot kvinnor upphört, våra skolor arbetar med jämställdhet och ingen hindras av förlegade normer.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas helt. I Göteborg Stad har vi satsat 250 miljoner kronor under mandatperioden för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

Vi vill ha könsbaserade beslutsunderlag i staden och en jämställd budget som baseras på könsuppdelad statistik och en jämställdhetsanalys. Könsuppdelad statistik ska inte utesluta personer som inte vill definiera sig enligt de traditionella könen.

Alla investeringar ska jämställdhetsprövas. Vi vill till exempel satsa mer på anläggningar som används mycket av kvinnor och flickor.

Vi ska se till att kommunens biståndsbeslut fattas utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Vi vill stödja och stärka kvinnojourerna. Även papperslösa kvinnor ska garanteras plats och hbtq-personer ska få rätt till skyddat boende. Kriscentra for män och jourer för våldsutsatta transpersoner ska stödjas.

Handlingsplaner mot prostitution och människohandel i Göteborg ska genomforas.

Vi vill stoppa sexistisk reklam på stadens reklamytor.
 

Läs mer om våra åsikter kring jämställdhet och jämlikhet i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: