Feminism och jämlikhet

Kvinnor och män ska få lika inkomster, mäns våld mot kvinnor måste upphöra och fler skolor ska arbeta med jämställdhet. Hbtq-personer ska få bättre stöd. Ingen ska hindras av förlegade normer.

Miljöpartiet vill

  • Se till att kommunens biståndsbeslut fattas utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
  • Stoppa sexistisk reklam på stadens reklamytor.
  • Stödja och stärka kvinnojourerna. Även papperslösa kvinnor ska garanteras plats och hbtq-personer ska få rätt till skyddat boende. Kriscentra for män och jourer för våldsutsatta transpersoner ska stödjas.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti med insikten om att olika maktordningar samverkar. För oss är jämställdhet en frihetsfråga. Vi nöjer oss inte förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, mäns våld mot kvinnor upphört, våra skolor arbetar med jämställdhet och ingen hindras av förlegade normer.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas helt. I Göteborg Stad har vi satsat 250 miljoner kronor under mandatperioden för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

Vi vill ha könsbaserade beslutsunderlag i staden och en jämställd budget som baseras på könsuppdelad statistik och en jämställdhetsanalys. Könsuppdelad statistik ska inte utesluta personer som inte vill definiera sig enligt de traditionella könen.

Alla investeringar ska jämställdhetsprövas. Vi vill till exempel satsa mer på anläggningar som används mycket av kvinnor och flickor.

Handlingsplaner mot prostitution och människohandel i Göteborg ska genomforas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: